Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Prevod vlastníctva

Pridané: 2.1.2020

Čo treba, aby som sa stal vlastníkom nehnuteľnosti

Čo by mala obsahovať kúpna zmluva?

Prevod jednotlivých typov nehnuteľnosti upravujú rôzne právne ustanovenia a predpisy. Prevod vlastníctva bytu upravuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, prevod rodinného domu či pozemku upravuje Občiansky zákonník.

Kupujúci alebo predávajúci ale nemusí poznať podstatné náležitosti týchto zmlúv, keďže celú prevodovú zmluvnú dokumentáciu mu pripraví advokát realitnej kancelárie, ktorý za ňu aj zodpovedá.

Kedy sa nehnuteľnosť prepíše na katastri na moje meno?

Okamihom, keď kataster povolí vklad vlastníckeho práva (vydá rozhodnutie). Teda nie podaním návrhu do podateľne ani doručením rozhodnutia. Kataster prepíše vlastníctvo do 30 dní od podania na kataster alebo do 15 dní v urýchlenom konaní (za príplatok 200 eur).

Aké poplatky ma čakajú pri kúpe a prevode nehnuteľnosti?

Ak ste kupujúci a financujete kúpu z úveru, tak sa pripravte na tieto poplatky:

  • poplatok na vyhotovenie znaleckého posudku (pri byte cca 120 eur, dome 200 eur a viac),
  • poplatok na zápis záložnej zmluvy na katastri (66 eur),
  • príplatok, ak požiadate kataster o urýchlený zápis (200 eur).

Aké dokumenty bude potrebovať banka, aby uvoľnila hypotéku?

Podmienky čerpania úveru závisia od konkrétnej banky.

 Väčšina bánk požaduje tieto:

  • uzavretú záložnú zmluvu na nehnuteľnosť a aspoň začaté konanie na katastri o zápise záložnej zmluvy
  • poistenie nehnuteľnosti a vinkuláciu poisteného plnenia v prospech banky
  • podpísanú kúpnu zmluvu
  • preukázanie, že predchádzajúce časti kúpnej ceny už boli uhradené

Kedy sa budem môcť nasťahovať?

Dátum protokolárneho prevzatia (odovzdania) nehnuteľnosti závisí od dohody zmluvných strán. Lehota sa uvádza v kúpnej zmluve a býva spravidla do 1 mesiaca od úhrady kúpnej ceny a zápisu do katastra.

Kedy si môžem zapísať na nehnuteľnosti trvalý pobyt?

Zákon konkrétnu lehotu neurčuje. Po prepise na katastri si môžete, ako nový vlastník, už trvalý pobyt kedykoľvek zapísať a, naopak, pôvodnému vlastníkovi ho zrušiť. Hoci trvalý pobyt nezakladá žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti, zvyknú si zmluvné strany dohodnúť lehotu, dokedy si odhlási predávajúci z nehnuteľnosti pobyt. Podľa okolností do býva od 30 dní do 6 mesiacov